foto

logo

Ceník ubytování


Dvoulkový pokoj obsazený jednou osobou 740,- K
Dvoulkový pokoj obsazený dvma osobami 1080,- K
tylkový pokoj obsazený dvma osobami 1 380,- K
tylkový pokoj obsazený temi osobami 1 640,- K
tylkový pokoj obsazený tymi osobami 1 880,- K
Pistýlka 310,- K

V cen je zahrnuta snídan!

Cena je uvedena vetn DPH a poplatku obci.
Ceny ubytování jsou smluvní a v termínech velkých kulturních
nebo sportovních akcí se mohou lišit.


Ceník doplkových slueb

Bazén pro ubytované - 1,5 hod ZDARMA
Polopenze 180,- K
Pjení dtské postýlky na pokoj - 1 noc 100,- K
Pes na pokoji - 1 den 70,- K
Multifunkní kurt (tenis/nohejbal) - 1 hodina 80,- K
Fotbalové hišt (profi kvalita) - 3 hodiny 2 600,- K
Povolenka na místní rybáský revír - 1 den a 1 ryba 120,- K

Cena je uvedena vetn DPH.

kontakt